”Skaparbibblan på väg” har varit på Kick off

bild (3)

 

”Skaparbibblan på väg” är en breddning av det projekt som påbörjades på biblioteket i Vaggeryd och som nu involverar Jönköpings län med biblioteken i Huskvarna, Gislaved, Nässjö, Eksjö och Regionbibliotek Region Jönköpings län. Tillsammans åkte vi till Kista för att besöka SETT-mässan, Kista bibliotek, DAC och framför allt för att få en möjlighet att träffas och prata om vår gemensamma satsning på bibliotek med mer inriktning på teknik och skapande.

Nedan följer en sammanställning av alla kloka tankar som uppkom i samband med resan. Tankar som inte bara förmedlar en framtidstro och utvecklingsiver, utan också en önskan om ett närmre samarbete i länet.

”Jag tar med mig insikten om att det är viktigt att visa hur tekniken fungerar och att konsten bör alltid vara närvarande. MoMA har haft en liknande utställning som på DAC, som hette ”Talk to me”. Boken från utställningen kan lånas på http://libris.kb.se/bib/12400441, den förebådar den ”Maker-explosion” vi nu ser.”

”En annan bra sak är alla intressanta samtal med övriga deltagande bibliotek i länet. Jag tror det behövs mer gemensamma studieresor som vi kan uppleva tillsammans.”

”På SETT-mässan fanns en hel del teknik som vi även kan använda på bibliotek. Intressant med lärarnas perspektiv.  Vi har mycket att lära av varandra och borde samverka mer.”

”Jag har fått en större förståelse för Skaparbibblan och varför vi ska arbeta med detta. Jag har också fått en större förståelse för vad ny teknik kan användas till nu och i framtiden.”

”Samhället utvecklas och biblioteket med det. Den tekniska utvecklingen går fort. Det är en demokratifråga att bibliotek ska kunna tillhandahålla detta till alla medborgare. Då är det viktigt att vi får lära oss den nya tekniken.”

”Avståndet mellan bibliotek i framkant och gemene bibliotek är mindre än man kan tro, jag trodde Kista bibliotek skulle vara än mer i framkant.”

”Vi behöver inte gå omvägar för att  få in skapandet i biblioteket genom läsfrämjande etc. Skapandet kan stå på egna ben.”

”Att beskriva de som använder biblioteket som deltagare är ett ord jag själv letat efter.”

”Viktigt att koppla ihop Skapabibbla med det vi redan gör, t.ex. Stickcafé.”

”SETT-mässan visade hur roligt det kan vara att lära.”

”Roligt och viktigt att ha en upplevelse ihop hela personalgruppen, särskilt när det gäller något som inte är alldeles självklart i biblioteksvärlden.”

”Besök på andra bibliotek är alltid intressant, förutom detaljer kring teknisk utrustning o.s.v. är det intressant att fundera kring vilket intryck ett bibliotek ger, t.ex. öppet, rofyllt, aktivt, stökigt, kreativt, vackert. Viktigt att fundera på i samband med det nya biblioteket.”

”SETT-mässan skapar nyfikenhet. Sedan är nästa fråga hur vi kan använda det på biblioteket.”

”Tanken med makerspace är som jag förstår att förmedla kunskap. Biblioteken kan ju ses som kunskapscentrum i vidare mening och därmed blir makerspace relevant. Kunskap är makt och tillgång till språk är makt. Viktigt med kopplingar däremellan så att inte makerspace blir en modenyck.”

”Möjligheten till tillgång på teknik utanför skolan är viktig. Fler och fler flickor får chansen att utveckla tekniska intressen. Tänker på att det var kvinnor som programmerade de första datorerna.”

”Från DAC tar jag med mig att man inte kan vänta på att köra igång skaparverksamheter tills man har svar på alla frågor. Man måste ut och kreera tillsammans, lösa problem tillsammans och lära av varandra.”

”Från Eleonor Grenholm tar jag med att vi måste följa samhällets utveckling och ligga i framkant. Vi ska inte heller ha åldersindelade aktiviteter, alla åldrar är välkomna.”

”Vi måste berätta om biblioteket, allt vi gör och allt användarna kan göra. Mångas bild av biblioteket är fortfarande ett tyst rum med en tant i kofta.”

Tekniken är ett medel som vi människor alltid använt oss av för att testa idéer, lära nytt och förverkliga drömmar och visioner. Historien bär oss i nutid och leder och vidare in i framtiden.”

”Möten och samtal mellan människor är en förutsättning för bibliotekens framtid. Kollegial delning stärker och förenar. Skapar möjlighet för gränsöverskridande i både tanke och handling.”

”DAC gav mig ytterligare en förståelse för vad makerspace och Skaparbibbla är.”

”Kista bibliotek, ett vardagsrum mitt i samhället med möjlighet till rekreation, skapande upplevelse och studier. Genomtänkt placering av medier som ska finnas publikt. Internationell touch, det digitala i det fysiska positivt och kan utvecklas ännu mer. En puls i biblioteket och ändå en behaglig miljö.”

”SETT-mässan var en positiv upplevelse som gav mig mersmak. Det finns mycket som vi kan hämta där och applicera på bibliotekarieprofessionen. Vi borde göra mer så här inom vår profession.”

Åke_0590

DAC och Åke Nygren

länet1

Skaparbibblans nätverk

städmanick

Utställningsobjekt på DAC – städmanick

Kista

Kista bibliotek

eleonor

Eleonor Grenholm

grej of the day

SETT-mässan och grundaren till ”Grej of the day”

 

Tack till er alla som bidrog till att det blev en så positiv kick off. Nu rullar den mobila Skaparbibblan igång! 🙂

Annonser