Regionstyrelsen idag: Drygt 9,2 miljoner kronor till regional utveckling

Regionstyrelsen idag: Drygt 9,2 miljoner kronor till regional utveckling.

Hurra Hurra! Idag har Vaggeryds bibliotek fått det glada beskedet att Regionförbundet Jönköpings län stöttar vårt projekt i två år. Tillsammans med Länsbibliotek Jönköping, Svensk Biblioteksförening och Mediacenter Jönköpings län möjliggörs nu en fortsatt utveckling av Skaparbibblan i Vaggeryd och i länet.

 

Annonser

Lite mer omvärldsspaning från Danmark

Eftersom man i Danmark oftast ligger steget före när det gäller nya grepp inom biblioteksutveckling, är det intressant att läsa utkast till ny ”Strategi för Köpenhamns bibliotek 2014-2019”. Det kommer att bli en spännande tid för biblioteken!

http://https://bibliotek.kk.dk/blog/biblioteksstrategi-2014-2019

Geek girls meet up

Geek girls Här har vi Geek Girls-klubben i Skaparbibblan. Igår testade vi att scanna oss själva med Kinect och skriva ut på 3D-skrivare, prövade på Kojo och gjorde armband med gummiband. Lisa och Molly i i 3D-utskrift Geek Girls-klubben träffas två gånger till innan jul: 2/12 och 16/12 kl. 16-18

Idag på Skaparbibblan

Idag har en grupp från Kultur på recept varit på besök i biblioteket och i Skaparbibblan. Därefter körde vi ett test med att scanna av sig själv och skriva ut på 3D-skrivare. Printning pågår just nu. Snart kommer nästa grupp som ska sticka och sy.